Xarxes de cultiu

Morenot aAüicultura produeix xarxes personalitzades basades en les necessitats dels clients i d’acord amb la normativa NS 9415.

Xarxa circularred-de-cultivo-01 Xarxa quadradared-de-cultivo-02 Xarxa circular amb base cònicared-de-cultivo-03
Xarxa cònicared-de-cultivo-04 Spaghetti legsred-de-cultivo-05 Circular amb tub anticorrent enganxat a la xarxared-de-cultivo-06

El dimensionat de les xarxes es fa segons el NS 9415. Segons l’alçada d’ona significant i el valor del corrent s’usa el següent dimensionat:

0 dimensions classes 0 netting strenght requirements 0 rope requirements