Xarxes en dimensió Classe 0

class-0-nets

Per zones amb alçada significant de ona superior a 2,5 m i corrent per sobre dels 0,75 m/s s’utilitzen xarxes de classe 0.

Morenot Aquaculture és actualment l’únic fabricant de xarxes que ha integrat la seva pròpia experiència i ha desenvolupat un sistema certificat per al càlcul i el dimensionament de xarxes de classe 0.

ANÀLISI I EXPERIÈNCIA

Les avançades eines d’anàlisi, juntament amb l’experiència de Morenot Aquaculture en la fabricació i acoblament de xarxes proporcionen el coneixement que necessitem per personalitzar i certificar xarxes de dimensió de classe 0.

SOLUCIONS DE MUNTATGE ÚNIQUES

Les solucions de muntatge úniques ens permeten certificar xarxes de llocs amb ones d’altura de fins a 4 metres combinades amb altes corrents sempre que les dimensions de les cordes i malles estiguin dins de l’estàndard.