Rentat i desinfecció

2013-11-25 13.47.07

Disposem d’una rentadora industrial de gran capacitat que permet rentar xarxes de totes les mides habituals a l’aqüicultura. El rentat de les xarxes es realitza utilitzant exclusivament aigua dolça en un circuit tancat.

La gestió dels residus sòlids del rentat es realitza a través d’un servei oficial de recollida segons la normativa vigent i garantint el respecte al medi ambient.

Morenot Spain disposa dels permisos i autoritzacions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.

Per a la desinfecció s’utilitzen productes amb un ampli ventall d’actuació bactericida, fungicida i viricida, les fitxes tècniques són a disposició dels clients. Aquests productes emprats durant la desinfecció de les xarxes han estat testats per a les diferents malles i corderia a fi de preservar les característiques tècniques del material.