Auditories tècniques

auditorias-tecnicasDisposem d’un equip de professionals amb més de 10 anys d’experiència en el sector que, recolzats per l’Oficina Tècnica, realitzen les Auditories Tècniques. Les auditories tècniques analitzen tots els elements de la instal·lació, fondejos, entramat, gàbies, xarxes i abalisament; realitzant un informe detallat de totes les no conformitats detectades, així com de les solucions proposades.

A través del servei de consultoria de Morenot Aquaculture també realitzem informes de Mooring Analysis. Aquest anàlisi es realitza mitjançant el programari Aqua-sim, que és el software més usat per la indústria de l’aqüicultura noruega per al càlcul de xarxes, fondejos i gàbies. El departament de consultoria de Morenot Aquaculture té tant l’experiència com la certificació per la norma NS 9415 necessària per realitzar aquest tipus d’informes.

Al mooring analysis es presenten els valors de les forces que suporten tots els sistemes d’amarratge en condicions climàtiques extremes i se’ls afegeix el factor de seguretat de cada component segons la norma Noruega NS 9415.

Morenot Spain disposa dels mitjans humans i materials per a escometre tots aquests treballs així com els permisos i autoritzacions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.