DELIVERING THE DIFFERENCE™

Mørenot Spain – Delta Aqua Redes és l’empresa subsidiària de Morenot Aquaculture a Espanya. Morenot Holding agrupa companyies líders en serveis a mercats com la pesca, offshore i l’aqüicultura. A Espanya les nostres activitats principals són la fabricació i el manteniment de xarxes, la venda de materials per a aqüicultura i la realització d’auditories tècniques.